Talent ON

Dagelijkse teamcoaching met de Talent ON app.Dagelijkse teamcoaching met de Talent ON app.Dagelijkse teamcoaching met de Talent ON app.Dagelijkse teamcoaching met de Talent ON app.

terug naar cases
Dagelijkse teamcoaching  met de Talent ON app.

Inspirerend samenwerken en klinkende teamresultaten boeken?Inspirerend samenwerken en klinkende teamresultaten boeken?Inspirerend samenwerken en klinkende teamresultaten boeken?Inspirerend samenwerken en klinkende teamresultaten boeken?

Samenvatting

Talent ON gelooft in de kracht van een team. Waarin ieder lid een unieke, belangrijke rol vervult. Talenten worden hierdoor versterkt en dat leidt tot het beste teamresultaat. Daarom ontwikkelde Talent ON een methode waarmee teams en teamleden hun talent kunnen leren kennen én benutten.

bekijk website
Sketch Design

Van wireframe to app designVan wireframe to app designVan wireframe to app designVan wireframe to app design

TalentOn legde de opdracht bij Happy Online neer om het design te creëeren voor de nieuwe app die door Juice, ons zusterbedrijf, is gerealiseerd. Het traject is gestart met een wireframe, waarna de uiteindelijke designs zijn uitgewerkt. 

resulresulresulresul

taattaattaattaat

seo vriendelijk

secure

makkelijk

business 2 business

snelheid

automatisering

Random casesRandom casesRandom casesRandom cases